Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2010 YGS - LYS SINAVLARI SONUCUNDA LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

KAYIT TARİHLERİ

Kayıtlar, bölüm farkı olmaksızın 31 Ağustos - 07 Eylül 2010 tarihleri arasında 09.00 - 18.00 saatlerinde yapılacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Öğrenci Kayıt Bilgi Formu
(T.C. Kimlik Numaranız ile https://hitit.baskent.edu.tr/2010.html internet adresindeki bulunan form doldurulup çıktı alınabilir veya kayıtlar sırasına Öğrenci İşleri Danışma bankosundan temin edilebilir.)

2. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
(başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz)
Aday 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da Sınavsız Geçiş ile yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge.

3. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

4. Askerlik durum belgesi
Askerlik çağına gelmiş (1988 ve daha önceki yıllarda doğmuş) erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacaktır.

5. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
(fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalı)

6. Öğretim ücretinin ilk taksitinin yatırılmış olduğunu gösteren Banka dekontunun aslı

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir, eksik belge ve posta ile kayıt yapılamaz.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI

2010-2011 Akademik yılı Eğitim - Öğretim ücretleri için tıklayınız.

Öğretim ücreti, DENİZBANK A.Ş. 'nin Türkiye genelinde bulunan tüm şubelerine TC Kimlik Numaraları verilerek yatırılacaktır.
Eğitim ücretlerini EFT olarak yatıranlar Denizbank A.Ş. Şubelerinden dekont bastırarak bu dekont ile kayda gelmeleri gerekmektedir.

EFT olarak Ücretler yatıracaklar icin banka hesap numarası
Denizbank A.Ş. TL Hesap No (IBAN): TR22 0013 4000 0007 9691 0000 11

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINAVLARI


İngilizce Düzey Saptama Sınavı : 13 Eylül 2010 Pazartesi, Saat: 10.00
İngilizce Yeterlik Sınavı : 15 Eylül 2010 Çarşamba, Saat: 13.30

YURTLARA BAŞVURU

Öğrencilerimizin kayıt kabul şart ve şekilleri Başkent Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrenciler; Başkent Üniversitesi Öğrencisi olduğunu gösteren geçici kimlik belgesi ve kaporo ücretini yatırdıktan sonra makbuz ile birlikte Ön Başvuru Formunu doldurup yurtlar masasına teslim edilir. Başvuruların Değerlendirilmesi Yurt başvurularının tümü değerlendirmeye alınır. Yurt başvuruları kapasitenin üzerinde ise Yurtlar Yönetim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda değerlendirme yapılır.

Yurtlara kesin kayıtlar Akademik ders yılının başında ve ilan edilecek tarihler arasında yapılır. Yurtta kalabilmeniz için I.Dönem yurt ücretinin tamamını en geç güz dönemi ders kayıtları süresi içinde II.Dönem yurt ücretinin tamamını ise en geç bahar dönemi ders kayıtları süresi içinde bankaya yatırarak dekontu Yurtlar Müdürlüğü’ne teslim etmeniz gerekir aksi taktirde yurda kabulunuz mümkün olmamaktadır.

Yurtlara kabulü kesinleşmiş öğrenciler aşağıda belirtilen belgeleri tamamladıktan sonra verilen tarihler arasında evraklarını Yurtlar Müdürlüğüne teslim ettiğinde kesin kaydını yaptırmış olur.

Kesin kayıt için gerekli belgeler;

 • Yurt ücretinin birinci yarıyıl ücretini yatırdığına dair Ödeme Makbuzu (banka dekontu)
 • Öğrencinin Yurt ilke ve kuralları'na aynen uyacağına, aksi takdirde yurtla ilişiğinin kesileceğine dair, örneği Yurtlar Müdürlüğü'nden alınacak taahhütname.
 • Öğrenci Kimlik Belgesi fotokopisi.
 • 2 adet Nüfus Cüzdanı Örneği.
 • 2 adet İkametgâh Belgesi.
 • Savcılıktan alınacak Sabıka Kaydı.
 • 6 adet adres yazılı mektup zarfı
 • 8 adet vesikalık fotoğraf.
 • Devlet Hastanesi veya Sağlık Ocaklarından alacakları tek imzalı Sağlık Raporu, Eliza Testi Raporu, Hepatit B Testi Raporu (HBsAg, antiHBS, antiHCV), Tüberküloz Testi Raporu ve Kan Grubunu belirtir raporunu almaları gerekmektedir.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler Emniyet makamlarından alacakları Türkiye'de oturma izni verildiğine dair izin belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisi ve İnterpol'den alacağı sabıka kaydının olmadığına dair belgenin onaylı fotokopisini getireceklerdir.

Yurt Ücretleri

 • Tek kişilik odalar yıllık : 10.000 .- TL ( %8 KDV Dahil )
 • İki kişilik odalar kişi başına yıllık : 5.000 .- TL ( %8 KDV Dahil )
 • Kapora : 300 .- TL
 • Depozito : 1.000 .- TL


Yurt ücretleri iki eşit taksitle ve Türk Lirası olarak alınmaktadır.
Ücretler kesin kayıt ve kayıt yenileme sırasında peşin olarak ödenmektedir.
Herhangi bir sebepten yurttan ayrılan öğrencilerin ücret iadeleri yapılmaz.

Ücretleri DENİZBANK A.Ş Bahçelievler Şubesi veya DENİZBANK A.Ş Başkent Ofisinden (Bağlıca Kampusu)
IBAN: TR 2200 1340 0000 0796 9100 0011 numaralı hesaba yatırabilirsiniz.