Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANA DAL / YAN DAL BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başkent Üniversitesi'ne Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

Üniversitemiz Çift Ana Dal - Yan Dal başvuruları 28 - 30 Ocak 2013 tarihlerinde arasında yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Başvuru Formu
2. Not dökümü (transkript)
3. Çift Ana Dal Başvurusu yapacak olan öğrenciler bölümlerinden, ilgili dönemindeki başarı sıralamasının ilk %20’si içinde bulunduğuna dair yazı getirmeleri gerekmektedir.
4. Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu