Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire BaşkanlığıMezuniyet İçin Bütün Kriterleri Tamamlamış Olduğu Halde, Şartlı Öğrenci Olması Nedeniyle Mezun Olamayan Öğrenciler için 20.06.2013 Perşembe günü saat:13:00'de İngilizce Yeterlik sınavı yapılacaktır.

Bu durumda olan öğrenciler sistemde belirlenmiş olup, başvuruları BUOBS sisteminde açılmıştır.Başvuru Tarihi: 17-19 Haziran 2013
Sınav Yeri : Hazırlık Binası
Sınav Tarihi: 20 Haziran 2013 - Saat:13:00


Duyuru Tarihi: 17/06/2013