Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başkent Üniversitesi'ne Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

Üniversitemiz Kurum İçi yatay geçiş başvuruları 14-18 Ocak 2013 tarihlerinde arasında yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Başvuru Formu
2. Not dökümü (transkript)
3. LYS puanlarını gösteren (YGS ve Yerleştirme Puanları dahil) ÖSYS sonuç belgesi
(Öğrenci İşleri Bankosundan ÖSYM sayfasından döküm alınacaktır. Bu yüzden adayların ÖSYM şifrelerini bilmeleri gerekmektedir.)
4. Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu