Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire BaşkanlığıMezuniyet İçin Bütün Kriterleri Tamamlamış Olduğu Halde, Şartlı Öğrenci Olması Nedeniyle Mezun Olamayan Öğrenciler için 11 Şubat 2014 Salı günü saat:10:00'da İngilizce Yeterlik sınavı yapılacaktır.

Başvurular sadece bu durumda olan öğrenciler için Öğrenci Bilgilendirme Sistemi (BUOBS) üzerinden yapılacaktır.Başvuru Tarihi: 04-10 Şubat 2014
Sınav Yeri : Hazırlık Binası
Sınav Tarihi: 11 Şubat 2014 - Saat:10:00


Duyuru Tarihi: 22/01/2014