Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ (ÖNLİSANS VE LİSANS)
2012-2013 ACADEMIC YEAR INFORMATION FOR INTERNATIONAL STUDENT EXAM APPLICATION (UNDERGRADUATE PROGRAMMES)

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınav başvuru süresi 24 Mayıs 2012 tarihine kadar uzatılmıştır.
International Students Exam's application deadline has been extended until May 24, 2012

Sınav Sonuçlarını Öğrenmek için tıklayınız..

Başvuru Süreçleri / Process for Application

Başvuru Koşulları / Conditions

- Adayların Başkent Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi'ndeki başvuru koşullarını sağlamış olması gerekmektedir.
The applicant must provide all the conditions of "Başkent University the Directive for The Admission and Enrollment of International Students".

Başvuru için Gerekli Belgeler/Application & Admission Requirements


-Başvuru Formu / Application Form
-Pasaport Fotokopisi / A Photocopy of the Passport
-Ücret Dekontu / Receipt of Application Fee : 100 $

Başvuru ücreti banka bilgileri aşağıdadır.

Banka Adı / Bank NameIBAN No. 
DENİZBANK TR92 0013 4000 0007 9691 0000 12  
SWIFT CODE DENİZBANK DENITRISXX
Ücretlere %8 KDV dahildir. /Including 8 % VAT- Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez.
Exam fees will not be passed on to the proceeding years.

-Başvuru ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, her ne nedenle olursa olsun sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda basarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ücretleri geri verilmez.
Paid fees will not be refunded at any circumstance: Withdrawn applications, invalid applications, students not sitting for the exam for any reason whatsoever, students dismissed from the exam, invalid or unsuccessful exams, double payments or unrequired payments.

-Bankanın masraf olarak alacağı para sınav ücretinin dışında hesaplanmalıdır.
The processing fee that will charged by the bank for the service of depositing the examination fee is not included in the examination fee.

-Adayların başvuru belgelerini sınav tarihinden önce Başkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na posta yolu ile göndermeleri veya şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
The exam application documents must be sent to Başkent Universitıy Office of Student Affairs by post or submitted personally before the exam's date

-Başkent Üniversitesi, postadaki gecikme veya kaybolmalardan sorumlu değildir.
No responsibility will be taken by Baskent University for delay or loss in the post.Sınav Bilgileri / Information For Exam

  • Sınav Tarihi / Date of Exam : 25.05.2012
  • Sınav Saati / Time of Exam : 10:00 A.M.
  • Sınav Süresi/ Duration of Exam: 90 dk./ 90 mins.
  • Sınav Yeri/ Location of Exam :Fen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Science and Letters
  • Sınav Sonuçlarının İlan Tarihi/ Announcement of Exam Results :30.05.2012


Adayların sınav giriş belgesi çıktısı almaları gerekmektedir. Sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Applicants should print their Exam Enterance Card. Applicants who don't have the Exam Enterance Card will not be admitted to take the exam.


2012-2013 Akademik Yılı Yurt Dışından Öğrenci Kabülü bilgileri için tıklayınız / 2012-2013 Academic Year International Students Application & Admission Requirements