Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ENGLISH

Diploma Eki (DIPLOMA SUPPLEMENT)

Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından, ülke dışından alınan diploma ve derecelerin tanınmasında ilgili kurum ve kuruluşlara yardımcı olacağı düşüncesiyle Diploma Eki (Diploma Supplement) modeli geliştirilmiştir.

Diploma Ekine (DS) ihtiyaç duyulmasının nedeni, değişen dünya koşullarına bağlı olarak ülkelerin sürekli olarak eğitim yapılarını hızlı ekonomik, politik ve teknolojik değişimlerin etkileriyle yenilemek zorunda olmalarıdır. Ülkelerarası dolaşımın artmasıyla bireylerin diplomalarının eşit bir biçimde tanınması gereği doğmuştur. DS çalışmaları kapsamında standartlaştırılan diploma belgesi bu gereği yerine getirmektedir.

DS, uluslararası 'şeffaflığı' geliştirmeyi, akademik ve mesleki anlamda tanınmayı kolaylaştırmayı amaçlayan, yükseköğretim diplomasına eklenen bir belgedir. Bu sayede bireylerin tamamladığı çalışmalarının düzeyi, bağlamı, içeriği ve statüsü hakkında uluslararası bir tanınma sağlamaktadır.

İçeriği
Diplomada adı geçen kişinin başarıyla tamamladığı çalışmaların yapısı, düzeyi, içeriği ve statüsü ile ilgili ayrıntılı bilgiyi sunmak amacı ile tasarlanan bu belge,Diploma Eki'nin Öğrencilere KatkısıDiploma Eki'nin Yükseköğretim Kurumlarına Katkısı


Diploma eki almak isteyen, 2006 yılından itibaren mezun olmuş, öğrencilerin Öğrenci Dekanlığı'na başvurarak Başvuru Formu'nu doldurmaları gerekmektedir.
http://ogrisl.baskent.edu.tr/formlar.html


İngilizce olarak hazırlanan Diploma Eki bütün Başkent Üniversitesi öğrencilerine mezuniyetlerinde ücretsiz olarak verilir.

Diploma eki başvurudan itibaren 15 iş günü sonra Öğrenci Dekanlığı'ndan teslim alınacaktır.


DİPLOMA EKİ ÖRNEĞİ