Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2010-2011 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ FATURALARI


2010-2011 Akademik yılı bahar dönemi ücretlerine ait Öğrenci FATURALARI, 21 Mart 2011 tarihinden itibaren bölüm sekreterliklerinden dağıtılmaya başlanmıştır.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


Duyuru Tarihi: 21.03.2011 Saat:13:45