Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 6353 Sayılı Kanunla eklenen geçici 63 Maddeden yararlanmak isteyenlerin (25 Şubat 2011 tarihine kadar ilişiği kesilenler ) müracaatları kabul edilmeye başlanmıştır.

Müracaat Tarihi:

Daha önce herhangi bir nedenle ilişiği kesilmiş öğrenciler:
Tıp Fakültesi : 10 Eylül 2012
Diş Fakültesi : 07 Eylül 2012
Önlisans ve Diğer Lisans Programları: 21 Eylül 2012
Lisansüstü Programlar : 19 Eylül 2012


Üniversitemizi kazanmış ancak ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrenciler:
Önlisans ve Lisans Programları : 07 Eylül 2012
Lisansüstü Programlar : 19 Eylül 2012

Duyuru ilan tarihi: 24.07.2012