Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kayıp Belge İşlemleri

DİPLOMA

Açıklamalar:

 • Diplomanın kaybedilmesi durumunda diplomanın üzerine kaçıncı kez hazırlandığının bilgisi yer alır.
 • Kayıp edilen diploma aslına uygun olarak hazırlanır. Mezuniyet tarihindeki Ad Soyad, Bölüm Adı vb. bilgiler belirtilir.
 • Kayıp diploma için ilgili gerekli başvuruyu yaptıktan sonra en fazla 10 iş günü sonra verilir.
 • Kayıp diploma hazırlandıktan sonra, diploma sahibinin kendisine veya noter vekaleti vereceği kişiye teslim edilir.

Yapılacak İşlemler:

Kayıp diploma istek formu doldurulduktan ve gerekli belgeler eklendikten sonra Öğrenci Dekanlığı'na teslim edilecektir.

Gerekli Belgeler :

 • "Başkent Üniversitesi ............................. bölümünden ............................yılında almış olduğum
  ....diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür." içerikli kayıp ilanının yer aldığı Türkiye genelinde yayımlanan gazetenin aslı.
 • 200 TL Diploma ücretini gösteren banka dekontu (Denizbank A.Ş.)

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ

Açıklamalar:

 • Geçici Mezuniyet Belgesinin kaybedilmesi durumunda belgenin üzerine kaçıncı kez hazırlandığının bilgisi yer alır
 • Kayıp edilen belge aslına uygun olarak hazırlanır. Mezuniyet tarihindeki Ad Soyad, Bölüm Adı vb. bilgiler belirtilir.
 • Kayıp belge için ilgili gerekli başvuruyu yaptıktan sonra en fazla 10 iş günü sonra verilir.
 • Kayıp belge hazırlandıktan sonra, belge sahibinin kendisine veya noter vekaleti vereceği kişiye teslim edilir.

Yapılacak İşlemler:

Kayıp Geçici Mezuniyet Belgesi istek formu doldurulduktan ve gerekli belgeler eklendikten sonra Öğrenci Dekanlığı'na teslim edilecektir.

Gerekli Belgeler :

 • "Başkent Üniversitesi ............................. bölümünden ............................ yılında almış olduğum
  geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür." içerikli kayıp ilanının yer aldığı Türkiye genelinde yayımlanan gazetenin aslı.
 • 100 TL belge ücreti Banka dekontu (Denizbank A.Ş.)
ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI

Yapılacak İşlemler:

Gerekli belgeler sağlandıktan sonra Öğrenci Dekanlığı'na teslim edilecektir.

Gerekli Belgeler :