Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2011 DGS EK YERLEŞTİRME SONUCUNDA LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

KAYIT TARİHLERİ

Kayıtlar, bölüm farkı olmaksızın 18-20 EKİM 2011 tarihlerinde 09:00 - 17:00 saatlerinde yapılacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Öğrenci Kayıt Bilgi Formu
(T.C. Kimlik Numaranız ile https://hitit.baskent.edu.tr/2012.html internet adresinden form doldurulup çıktı alınabilir veya kayıtlar sırasına Öğrenci İşleri Danışma bankosundan temin edilebilir.)

2. Adayın mezun olduğu Liseden almış olduğu diplomanın aslı

3. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı önlisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz)

4. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

5. 29 yaşıdan büyük yükümlülerin Askerlik Şubesi Başkanlıklarından alacakları Askerlik durum belgesine göre kayıtları yapılacaktır.

6. 6 adet (4,5 cm x 6 cm boyutunda) fotoğraf
(fotoğraflar son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
(Kayda gelirken 6 adet resimin arkasına öğrenci adı, soyadı ve kazanılan bölüm/programın tükenmez kalem ile yazılmış olması gerekir. )

7. Öğretim ücretinin ilk taksitinin yatırılmış olduğunu gösteren Banka dekontunun aslı

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ NOT:

- Adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir, eksik belge ve posta ile kayıt yapılmaz.

- Kayıt işlemleri için geçerli ve bir e-posta adresi ibraz edilmesi zorunludur. E-posta adresi olmayanların kayda gelmeden önce mutlaka bir e-posta (hotmail, gmail vb..) adresi edinmeleri gerekmektedir.

- Hazırlık atlama sınavları sonucunda başarılı olan öğrencilerin İntibak programının belirlenmesi için:
Aşağıda belirtilen belgeleri dilekçe ile birlikte bölüm başkanlıklarına sunacaklardır.

1. Not Dökümü (Transkript)
2. Ders Tanımları

ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI

2011-2012 Akademik yılı Eğitim - Öğretim ücretleri için tıklayınız.

Öğretim ücreti, DENİZBANK A.Ş. 'nin Türkiye genelinde bulunan tüm şubelerine TC Kimlik Numaraları verilerek yatırılacaktır.
Eğitim ücretlerini EFT olarak yatıranlar Denizbank A.Ş. Şubelerinden dekont bastırarak bu dekont ile kayda gelmeleri gerekmektedir.

EFT olarak Ücretler yatıracaklar icin banka hesap numarası
Denizbank A.Ş. TL Hesap No (IBAN): TR22 0013 4000 0007 9691 0000 11

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINAVLARI


İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı Tarihi: 24 Ekim 2011 Saat: 10:00


Ayrıca:
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı ile Üniversitemizde herhangi bir programa kayıt olan öğrencilerden, bir başka Yükseköğretim Kurumunun İngilizce Hazırlık sınıfında en az bir yıl eğitim görmüş olduğunu belgeleyenler;

İngilizce Hazırlık Bölüm Başkanlığı'nın yapacağı İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavına girerek başarısız
olsalar bile "şartlı geçerek" bölümlerinde eğitimlerine başlarlar.

Ancak, bu öğrencilerin kayıtlı bulundukları lisans programlarından mezun olabilmeleri için daha sonra açılacak
Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavında veya Üniversitemizce kabul edilen Uluslararası geçerliliği olan dil sınavları
veya KPDS, ÜDS sınavlarının birinden başarılı olmaları gerekir.

Hazırlık Eğitiminin alındığı Yüksek Öğretim Kurumundan temin edilen belgenin (antetli kağıda imzalı ve mühürlü)
kayıtlar sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim edilmesi gerekmektedir.

YURTLARA BAŞVURU

Yurt Başvuru Bilgileri İçin Tıklayınız..

Duyuru Tarihi: 17/10/2011 16:00