Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2011-2012 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLERİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİ KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

KAYIT TARİHLERİ

Kayıtlar 06 - 10 Şubat 2012 tarihleri arasında 09.00 - 17.00 saatlerinde yapılacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Öğrenci Kayıt Bilgi Formu
(T.C. Kimlik Numaranız ile https://hitit.baskent.edu.tr/2012_yl.html internet adresindeki bulunan form doldurulup çıktı alınabilir.)

2. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

3. 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
(fotoğraflar son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalı)

4. Askerlik durum belgesi
(Askerlik şubesinden alınacak "Bir yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlikçe sakınca olmadığına " ilişkin belge)

5. Öğretim ücretinin yatırılmış olduğunu gösteren banka dekontunun aslı

Kayıt işlemleri için geçerli ve bir e-posta adresi ibraz edilmesi zorunludur. E-posta adresi olmayanların kayda gelmeden önce mutlaka bir e-posta (hotmail, gmail vb..) adresi edinmeleri gerekmektedir.

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir, eksik belge ve posta ile kayıt yapılamaz.

KAYIT İŞLEMİ SÜREÇLERİ VE ÖĞRENİM ÜCRETİNİN YATIRILMASI

Öğrenciler kayıt evraklarını Öğrenci İşlerine teslim edip kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra,

Bölüm sekreterliğine giderek danışman hocası bilgisini aldıktan sonra, danışman hocası ile dönemde alacakları dersleri belirleyeceklerdir.

Belirlenen derslerin internet üzerinden kaydı için Başkent Üniversitesi Öğrenci Bilgilendirme Sistemine (BUOBS) girerek (kendilerine verilen öğrenci numara ve şifresi ile) ders kayıtlarını tamamlayıp danışmanından onay aldıktan sonra oluşan ücret tutarını DENİZBANK A.Ş. 'nin Türkiye genelinde bulunan tüm şubelerine TC Kimlik numarası vererek yatıracaklardır.

EFT olarak Ücret yatıracaklar icin banka hesap numarası
Denizbank A.Ş. TL Hesap No (IBAN): TR22 0013 4000 0007 9691 0000 11