Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2012 DGS SONUCUNDA LİSANS PROGRAMLARINI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

KAYIT TARİHLERİ

Kayıtlar, bölüm farkı olmaksızın 12 - 19 Eylül 2012 tarihleri arasında 09.00 - 17.00 saatleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda yapılacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Öğrenci Kayıt Bilgi Formu (form ilerleyen saatlerde aktif hale gelecektir.)
(T.C. Kimlik Numaranız bu alanda online olarak yayınlanacak form doldurulup çıktı alınabilir veya Öğrenci İşleri Danışma bankosundan temin edilebilir.)

2. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
(Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)


3. Lise diplomasının aslı


4. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

5. 29 yaşıdan büyük yükümlülerin Askerlik Şubesi Başkanlıklarından alacakları Askerlik durum belgesine göre kayıtları yapılacaktır.

6. 6 adet (4,5 cm x 6 cm boyutunda) fotoğraf
(Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Kayda gelirken 6 adet resmin arkasına öğrenci adı, soyadı ve kazanılan bölüm/programın tükenmez kalem ile yazılmış olması gerekir. )

7. Öğretim ücretinin ilk taksitinin yatırılmış olduğunu gösteren Banka dekontunun aslı


ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ NOT:

- Adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir, eksik belge ve posta ile kayıt yapılmaz.

- Kayıt işlemleri için geçerli ve bir e-posta adresi ibraz edilmesi zorunludur. E-posta adresi olmayanların kayda gelmeden önce mutlaka bir e-posta (hotmail, gmail vb..) adresi edinmeleri gerekmektedir.

- Hazırlık atlama sınavları sonucunda başarılı olan öğrencilerin İntibak programının belirlenmesi için:
Aşağıda belirtilen belgeleri dilekçe ile birlikte bölüm başkanlıklarına sunacaklardır.

1. Not Dökümü (Transkript)
2. Ders Tanımları

ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI

Mühendislik Fakültesi* 20 000 TL
Devlet Konservatuvarı18 000 TL
Eğitim Fakültesi18 000 TL
Fen Edebiyat Fakültesi18 000 TL
Hukuk Fakültesi18 000 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 18 000 TL
İletişim Fakültesi 18 000 TL
Sağlık Bilimleri Fakültesi18 000 TL
Ticari Bilimler Fakültesi18 000 TL
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 18 000 TL
İngilizce Hazırlık Programı 18 000 TL

  • Ücretlere %8 KDV dahildir.
  • Öğretim ücretinin ilk taksiti kesin kayıt sırasında; ikinci taksiti ikinci yarıyıl başında ödenecektir.
  • Öğretim ücretindeki olası yıllık artışlar, bir önceki yıla göre tüketici fiyatlarındaki artış (TÜFE) ile sınırlı tutulacaktır.

* Bu bölümlerde Hazırlık okuyacak olan öğrencilerden yukarıdaki ücretlerin ilk taksiti alınır. Hazırlık sınıfından oluşan ücret farkı bahar dönemine mahsup edilir.Öğretim ücreti, DENİZBANK A.Ş. 'nin Türkiye genelinde bulunan tüm şubelerine TC Kimlik Numaraları verilerek yatırılacaktır.

Eğitim ücretlerini EFT olarak yatıranlar (EFT açıklama kısmına öğrencinin adı ve T.C. Kimlik numarasını mutlaka yazmaları) Denizbank A.Ş. Şubelerinden dekont bastırarak bu dekont ile kayda gelmeleri gerekmektedir.

EFT olarak Ücretler yatıracaklar icin banka hesap numarası
Denizbank A.Ş. TL Hesap No (IBAN): TR22 0013 4000 0007 9691 0000 11

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINAVLARI


İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı Tarihi: 20 Eylül 2012 - Saat: 11:00

NOT: 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı ile Üniversitemizde herhangi bir programa kayıt olan öğrencilerden, bir başka Yükseköğretim Kurumunun İngilizce Hazırlık sınıfında en az bir yıl eğitim görmüş olduğunu belgeleyenler; İngilizce Hazırlık Bölüm Başkanlığı'nın yapacağı İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavına girerek başarısız olsalar bile "şartlı geçerek" bölümlerinde eğitimlerine başlarlar.

Ancak, bu öğrencilerin kayıtlı bulundukları lisans programlarından mezun olabilmeleri için daha sonra açılacak Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavında veya Üniversitemizce kabul edilen Uluslararası geçerliliği olan dil sınavları veya KPDS, ÜDS sınavlarının birinden başarılı olmaları gerekir.

Hazırlık Eğitiminin alındığı Yüksek Öğretim Kurumundan temin edilen belgenin (antetli kağıda imzalı ve mühürlü) kayıt sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim edilmesi gerekmektedir.

YURTLARA BAŞVURU

Yurt Kayıtlarının Yapılması

Kesin Kayıt İşlemleri İçin Yurtlar Yönetimi’ne Verilmesi Gereken Gerekli Belgelerin Listesi
1. Başvuru Formu,
2. Başkent Üniversitesi öğrenci kimlik kartı fotokopisi,
3. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan nüfus cüzdanı sureti,
4. Devamlı adresini gösterir ikametgah ilmuhaberi,
5. Yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (8 Adet),
6. Yurt ücretinin ilk taksitini ve Depozito bedelini Denizbank-Başkent Kurumsal Şube (Şube kodu 3010) 796910-360 nolu Başkent Üniversitesi hesabına yatırıldığına dair üzerinde “Yurt Ücreti” ve “Yurt Depozito” ibaresi bulunan dekontlar, 2.dönem ücreti için Yurtlar Müdürlüğü’nde imzalatılacak senet,
7. Sağlık durumunun yurtta kalmasına elverişli olduğunu belirten sağlık kuruluşlarından alacakları Sağlık Raporu,
8. Elisa (AIDS) Testi, Hepatit B ( HBsAg, antiHBS, antiHCV), Tüberküloz Testi, Kan Grubu Testi Raporlarını getirir,
9. Kesin kayıt için geldiğinde öğrenciye Yurtlar Müdürlüğü’nde Yurt kurallarını kabul ettiğine dair sözleşme imzalatılır. (1 nüshası öğrenciye verilir)

Ücretler
Yurt ücretleri iki eşit taksitle ve Türk Lirası olarak alınmaktadır. Ücretler kesin kayıt ve kayıt yenileme sırasında peşin olarak ödenmektedir.
Herhangi bir sebepten yurttan ayrılan öğrencilerin ücret iadeleri yapılmaz.
Ücretleri DENİZBANK A.Ş Bahçelievler Şubesi veya DENİZBANK A.Ş Başkent Ofisinden (Bağlıca Kampusu)

TR 2200 1340 0000 0796 9100 0011 numaralı hesaba yatırabilirsiniz.

Tek kişilik odalar yıllık : 10.000 .- TL ( %8 KDV Dahil )
İki kişilik odalar kişi başına yıllık : 5.000 .- TL ( %8 KDV Dahil )
Depozito : 1.000 .- TL

ÖĞRENCİ İŞLERİNE ULAŞIM

Şehir Merkezinden - Öğrenci İşlerine Ulaşım
Kampüse Ulaşım, saat ve durak bilgileri için tıklayınız


Kampüs içerisinde Öğrenci İşlerine UlaşımResmi Büyütmek için tıklayınız
Duyuru Tarihi:11.09.2012