Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİ KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

KAYIT TARİHLERİ

Kayıtlar 11 - 17 Eylül 2014 (Haftasonu olan 13-14 Eylül 2014 tarihleri hariç) tarihleri arasında 09.00 - 17.00 saatlerinde yapılacaktır.

KAYIT İŞLEMİ SÜREÇLERİ VE ÖĞRENİM ÜCRETİNİN YATIRILMASI

  • Kayıt için gerekli olan evraklar Öğrenci İşlerine teslim edilir.
  • Enstitü/Bölüm sekreterliğine giderek danışman hocası öğrenilir.
  • Danışman hoca ile birlikte ilgili dönemde alınacak dersler belirlenir.
  • Başkent Üniversitesi Öğrenci Bilgilendirme Sistemine (BUOBS) girilerek (Öğrenci İşlerince SMS ile gönderilen öğrenci numara ve şifresi ile) belirlenmiş olan derslere kayıt olunur.
  • Sistem tarafında oluşturulan ücret tutarı, DENİZBANK A.Ş. 'nin Türkiye genelinde bulunan tüm şubelerine T.C. Kimlik numarası verilerek yatırılır.
  • Ücret yatırıldıktan sonra kayıt onayı için danışman hoca ile görüşülerek kayıt tamamlanır.

Eğitim ücretlerini EFT/Havale olarak yatıracaklar için:
Banka: DENİZBANK A.Ş
Hesap Adı: Başkent Üniversitesi Kurumsal Hesabı
IBAN: TR22 0013 4000 0007 9691 0000 11
Alıcı adı: Başkent Üniversitesi
Açıklama Kısmına: Öğrencinin adı soyadı, Bölümü ve T.C. Kimlik numarasının yazılması gerekmektedir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Öğrenci Kayıt Bilgi Formu
(T.C. Kimlik Numaranız ile bu alanda bulunan online form doldurulup çıktı alınabilir veya kayıtlarda Öğrenci İşleri Danışma bankosundan temin edilebilir.)

2. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

3. 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
(fotoğraflar son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalı)
(Kayda gelirken 4 adet resmin arkasına öğrenci adı, soyadı ve kazanılan programın tükenmez kalem ile yazılmış olması gerekir. )

4. Askerlik durum belgesi
(Lisansüstü Programlarına kesin kayıt hakkı kazanan erkek öğrencilerin, başvuru esnasında “Askerlik Durum Belgesini” teslim etmediler ise, ilgili askerlik şubesinden, “bir Yükseköğretim kurumuna kaydolmasında sakınca olmadığına ilişkin belge getirmeleri gerekmektedir.”
Öğrencilerin Askerlik durum belgelerini getirmedikleri takdirde Askerlik Sevk işlemleri yapılamamaktadır.)


Not: Hemşirelik Yüksek Lisans Programına kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, başvuru esnasında lisans diplomalarını teslim etmediler ise, Hemşirelik LİSANS diplomalarının önlü arkalı fotokopilerini getirmeleri gerekmektedir. (Bu belge Hemşirelik Yüksek Lisans Programından mezun olduktan sonra “İl Sağlık Müdürlüğünce” diplomalarının onaylanabilmesi için gereklidir.)

Kayıt işlemleri için geçerli ve bir e-posta adresi ibraz edilmesi zorunludur. E-posta adresi olmayanların kayda gelmeden önce mutlaka bir e-posta (hotmail, gmail vb..) adresi edinmeleri gerekmektedir.

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir, eksik belge ve posta ile kayıt yapılamaz.