Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2011-2012 AKADEMİK YILI ÜNİVERSİTE İÇİ BÖLÜMLER / PROGRAMLAR
ARASI GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başkent Üniversitesi'ne Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

2011-2012 Akademik Yılı Bahar Dönemi Üniversite İçi Geçiş Başvuruları 16.01.2012 - 20.01.2012 Tarihleri Arasında Yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler :