Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başkent Üniversitesi'ne Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

YÜKSEKÖĞRETİM YÜRÜTME KURULU'NUN 05.07.2012 TARİHLİ KARARI GEREĞİNCE BULGARİSTANDAN YATAY GEÇİŞLERİN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU'NUN İKİNCİ KARARINA KADAR ASKIYA ALINMIŞ OLMASI NEDENİYLE BULGARİSTANDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EĞİTİMİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN YATAY GEÇİŞ MÜRACAATLARI KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

2012-2013 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları 14.01.2013 - 18.01.2013 Tarihleri Arasında Yapılacaktır.