Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ (GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE)

Başkent Üniversitesi'ne Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

2016-2017 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları 13.07.2016 - 22.07.2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

A. KOŞULLAR

1.Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır.

2.Yatay geçişler, her akademik yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde yapılır.

3.Lisans programlarının hazırlık sınıfına, birinci sınıfın birinci ve ikinci dönemleri ile bölümlerin son iki dönemine, meslek yüksekokullarının birinci dönem ile son dönemine yatay geçiş yapılmaz.

4.Yatay geçiş müracaatında bulunabilmek için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu kurumda genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması şarttır. (4’lük sistemde en az 2,40 - 5’lik sistemde en az 3,00 - 6’lık sistemde en az 3,60).

5.Tıp Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 20 bin içinde olması gereklidir.

6.Hukuk Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 70 bin içinde olması gereklidir.

7.KKTC dahil yurt dışındaki üniversitelerin birisinden yatay geçişlerde ilgili programın her bir sınıfına yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o sınıfın yurt dışı yatay geçiş kontenjanının yüzde 15’ini aşamaz.

8.Yurt dışında öğrenim görülen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen T.C ve KKTC uyruklu öğrencilerin;
- Yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS ye girmiş olmaları, önlisans programları için YGS’den 150 veya daha fazla, lisans programları için 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranır. Orta öğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking, Academic Renking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 üniversite içerisine giren üniversiteler dışında kalan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren ÖSYS kılavuzunda yer alan tıp ve hukuk dışındaki diğer alanlarda en az, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bünyesindeki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları şartı aranır.
YGS/LYS puanlarına sahip olmayanlardan;
(Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen yurt dışı müracaat koşulları
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra eklenecektir.)
TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya almış öğrencilerde yukarıda belirtilen sınav koşulları aranmaz.


9.Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.
Bu kurumlardan 13 Ocak 1985 tarih ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde sayılan fiiller, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuramazlar. Ancak bunun dışında bir gerekçe ile kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde yatay geçiş için başvurabilirler.


10.Başkent Üniversitesi’nde lisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı bulunan (kontenjan listesinde belirtilen) ve en az %30 oranında İngilizce eğitim verilen programlar ile tamamen İngilizce eğitim verilen programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler üniversitece düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları halinde yatay geçiş yapabilirler.(*)

(*) 2016-2017 Akademik yılında; Lisans programları için 3. sınıflar - Diş Hekimliği için 3 ve 4. sınıflar - Tıp Fakültesi için 3.4 ve 5. sınıflara kabul edilen öğrencilerde İngilizce yeterlilik şartı aranmayacaktır.

- Üniversitemizce ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngilizce sınavları ve alınması gereken asgari puanlara ilişkin bilgiler için tıklayınız.

11.Ön lisans ve lisans programlarında Yatay Geçiş yapacak olan öğrenciler için; öğrencinin üniversiteye kayıt olduğu yıldaki ÖSYS sonucunda oluşan ilgili yerleştirme puanının aynı yıl geçmek istediği burslu bölümün taban puanına eşit ya da yüksek olması durumunda ÖSYS Kılavuzunda belirtilen burs oranında burslu olarak eğitim görürler.

12.Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ile terör suçu nedeniyle disiplin cezası almış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

13.Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

14.Başvurular Başkent Üniversitesi ilgili akademik birim yönetim kurulları tarafından başvurulan bölümün kontenjanı dahilinde değerlendirilir.

(Terör suçu nedeniyle disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamamazlar)B. GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu için tıklayınız
2. Öğrenci belgesi ( Üniversiteden son bir ay içinde alınmış ve mühürlü)
3. Not dökümü (transcript): onaylı ve kapalı zarf içinde olması zorunludur
Bulgaristan'daki Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için duyuruyu görmek için tıklayınız
4. Öğrencilerin not dökümlerinde yer alan derslerin ders tanımları (Onaylı)
5. ÖSYS Kazandı ve LYS/YGS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı
6. Varsa TOEFL,IELTS CAE,CPE,PTE,KPDS,ÜDS,YDS sınavlarının sonuçlarını gösteren belgenin aslı.
7. Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin, yurtdışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaportun aslı ile birlikte fotokopisi veya emniyet müdürlüklerinden alınmış ülkeye giriş-çıkışları gösteren belge. pasaportun aslı ile birlikte fotokopisi veya emniyet müdürlüklerinden alınmış ülkeye giriş-çıkışları gösteren belge,
8. Yurtdışı liselerden mezun olan adayların Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi.
9. Başvuru Ücreti: 200 TL. (%8 KDV dahil)
- Başvuru Ücreti: Tüm DENİZBANK A.Ş. Şubelerinden yatırılabilir(Kampüsümüzde DENİZBANK A.Ş. Şubesi bulunmaktadır).
-IBAN NO (TL): TR65 0013 4000 0007 9691 0000 13
* BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK BAŞVURULAR MERKEZ(BAĞLICA) ÖĞRENCİ İŞLERİNDE,
*BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK BAŞVURULAR ADANA SHMYO ÖĞRENCİ İŞLERİNDE,
*BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KONYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK BAŞVURULAR KONYA SHMYO ÖĞRENCİ İŞLERİNDE,
YAPILACAKTIR!


- Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adrese şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir!
- Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır.
- Yatay geçiş hakkı kazananılamaması halinde başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.


YILLARA GÖRE BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI


İlan Tarihi: 04.05.2016