Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ (GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE)

Başkent Üniversitesi'ne Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

2016-2017 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları 17.01.2017 - 24.01.2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

A. KOŞULLAR

 1. Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır.
 2. Yatay geçişler, her akademik yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde yapılır.
 3. Önlisans programlarının (meslek yüksekokullarının) birinci dönemi ile son dönemine yatay geçiş yapılmaz.
 4. Yatay geçiş müracaatında bulunabilmek için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu kurumda genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması şarttır. (4’lük sistemde en az 2,40 - 5’lik sistemde en az 3,00 - 6’lık sistemde en az 3,60).
 5. KKTC dahil yurt dışındaki üniversitelerin birisinden yatay geçişlerde ilgili programın her bir sınıfına yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o sınıfın yurt dışı yatay geçiş kontenjanının yüzde 15’ini aşamaz.
 6. KKTC’de eğitim gören öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için öğrenim gördükleri yükseköğretim programına ÖSYM tarafından merkezi yerleşme sonucuna göre kayıt yaptırmış olmaları gereklidir.
  • KKTC hariç yurt dışında öğrenim görülen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen T.C ve KKTC uyruklu öğrencilerden ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve 2015 YILINDAN ÖNCE EĞİTİME BAŞLAYANLARIN: Yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS ye girmiş olmaları, önlisans programları için YGS’den 140 veya daha fazla, lisans programları için 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranır.
  • 2015 ve daha sonraki yıllarda eğitime başlayanlardan Yükseköğretim Kurulu’nun konu ile ilgili kararlarına uygun olma şartı aranır. Tıklayınız
 7. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Bu kurumlardan 13 Ocak 1985 tarih ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde sayılan fiiller, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuramazlar. Ancak bunun dışında bir gerekçe ile kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde yatay geçiş için başvurabilirler.
 8. Ön lisans ve lisans programlarında Yatay Geçiş yapacak olan öğrenciler için; öğrencinin üniversiteye kayıt olduğu yıldaki ÖSYS sonucunda oluşan ilgili yerleştirme puanının aynı yıl geçmek istediği burslu bölümün taban puanına eşit ya da yüksek olması durumunda ÖSYS Kılavuzunda belirtilen burs oranında burslu olarak eğitim görürler.
 9. Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ile terör suçu nedeniyle disiplin cezası almış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
 10. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.
 11. Başvurular Başkent Üniversitesi ilgili akademik birim yönetim kurulları tarafından başvurulan bölümün kontenjanı dahilinde değerlendirilir.
 12. (Terör suçu nedeniyle disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamamazlar)

B. GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru Formu için tıklayınız
 2. Öğrenci belgesi ( Üniversiteden son bir ay içinde alınmış ve mühürlü)
 3. Not dökümü (transcript): onaylı ve kapalı zarf içinde olması zorunludur
  1. Bulgaristan'daki Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için duyuruyu görmek için tıklayınız
 4. Öğrencilerin not dökümlerinde yer alan derslerin ders tanımları (Onaylı)
 5. ÖSYS Kazandı ve LYS/YGS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı
 6. Varsa TOEFL,CAE,CPE,PTE,KPDS,ÜDS,YDS sınavlarının sonuçlarını gösteren belgenin aslı.
 7. Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin, yurtdışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaportun aslı ile birlikte fotokopisi veya emniyet müdürlüklerinden alınmış ülkeye giriş-çıkışları gösteren belge. pasaportun aslı ile birlikte fotokopisi veya emniyet müdürlüklerinden alınmış ülkeye giriş-çıkışları gösteren belge,
 8. Yurtdışı liselerden mezun olan adayların Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi.
 9. Başvuru Ücreti: 200 TL. (%8 KDV dahil)
  • Başvuru Ücreti: Tüm DENİZBANK A.Ş. Şubelerinden yatırılabilir(Kampüsümüzde DENİZBANK A.Ş. Şubesi bulunmaktadır).
   -IBAN NO (TL): TR65 0013 4000 0007 9691 0000 13
  • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK BAŞVURULAR KAZAN ÖĞRENCİ İŞLERİNDE
  • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK BAŞVURULAR ADANA SHMYO ÖĞRENCİ İŞLERİNDE
  • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KONYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK BAŞVURULAR KONYA SHMYO ÖĞRENCİ İŞLERİNDE
   YAPILACAKTIR!
  • Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adrese şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir!
  • Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır.
  • Yatay geçiş hakkı kazananılamaması halinde başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.
İlan Tarihi: 26.12.2016