Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2016-2017 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI (MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE)

Başkent Üniversitesi'ne Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

2016-2017 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları 17.08.2016 - 29.08.2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

A. KOŞULLAR
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde Yükseköğretim Kurulu Kararları da göz önüne alınarak;
1) Yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilecek, yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklardır),

NOT: YÖK kararı uyarınca KKTC'de öğrenim gören öğrenciler bahar yarıyılı için başvuru yapamayacaklardır.

2)Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gereklidir,
3) Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabilecekler, ancak sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamayacaktır,
4) Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla önlisans veya lisans programlarına yatay geçiş için müracaat edebileceklerdir (önlisanstan lisansa veya lisanstan önlisansa),
5) ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları ilk yarıyılda başvuru yapamayacaklardır,
6) Tıp Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 20 bin içinde olması gereklidir.
7) Hukuk Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 70 bin içinde olması gereklidir.
8) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına yatay geçiş yolu ile gelecek 2015 yılı girişli öğrencilerden kayıt sırasında 2015 yılı ÖSYS Kılavuzunda da belirtilmiş olan “. Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir” koşulunu yerine getirme şartı aranır.

NOT: YÖK kararı uyarınca KKTC'de öğrenim gören öğrenciler bahar yarıyılı için başvuru yapamayacaklardır.

9) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişlerde öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekli olup, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlayamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları zorunludur. İkinci ve daha üst sınıflarda İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamayan öğrencilerin yatay geçiş talepleri kabul edilmeyecektir.(*)

(*) 2016-2017 Akademik yılında; Lisans programları için 3 ve 4. sınıflar - Diş Hekimliği için 3.4 ve 5.sınıflar - Tıp Fakültesi için 3.4.5 ve 6. sınıflara kabul edilen öğrencilerde İngilizce yeterlilik şartı aranmayacaktır.

10)Ön lisans ve lisans programlarında Yatay Geçiş yapacak olan öğrenciler için; öğrencinin üniversiteye kayıt olduğu yıldaki ÖSYS sonucunda oluşan ilgili yerleştirme puanının aynı yıl geçmek istediği burslu bölümün taban puanına eşit ya da yüksek olması durumunda ÖSYS Kılavuzunda belirtilen burs oranında burslu olarak eğitim görürler.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kararları ve Üniversitemiz yönetmeliklerine uygun olarak yatay geçişle kabul edilecek öğrencilerden başvuru sırasında istenen belgeler ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir. (Terör suçu nedeniyle disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamamazlar)B.GEREKLİ BELGELER

Başvuru Formları

Yerleştirme yılı 2010 ve sonrası olanlar tıklayınız

OBP, DGS ve yerleştirme yılı 2009 ve öncesi olanlar tıklayınız

2. Öğrenci belgesi ( Üniversiteden son bir ay içinde alınmış onaylı belge)
3. Not dökümü (transcript): Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren orijinal resmi belge (kapalı zarf içinde) (Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için gerekli değildir.)
4. Öğrencilerin not dökümlerinde yer alan derslerin onaylı ders tanımları
5. ÖSYS Kazandı ve LYS/YGS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı
6. Varsa TOEFL, CAE,CPE,PTE,KPDS,ÜDS,YDS sınavlarının sonuçlarını gösteren belgenin aslı.
7. Başvuru Ücreti: 200 TL. (%8 KDV dahil)
8. Başvuru Ücreti: Tüm DENİZBANK A.Ş. Şubelerinden yatırılabilir(Kampüsümüzde DENİZBANK A.Ş. Şubesi bulunmaktadır).
-IBAN NO (TL): TR65 0013 4000 0007 9691 0000 13
a) Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adrese şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır. Aynı yarıyıl için en fazla iki ayrı programa başvuru yapılabilecektir.
* BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK BAŞVURULAR MERKEZ(BAĞLICA) ÖĞRENCİ İŞLERİNDE,
*BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK BAŞVURULAR ADANA SHMYO ÖĞRENCİ İŞLERİNDE,
*BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KONYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK BAŞVURULAR KONYA SHMYO ÖĞRENCİ İŞLERİNDE,
YAPILACAKTIR!

- Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adrese şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir!
- Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır.
- Yatay geçiş hakkı kazananılamaması halinde başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.


YILLARA GÖRE BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI


Güncelleme Tarihi: 04.05.2016