Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ (GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE)

Başkent Üniversitesi'ne Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları 12.07.2017 - 19.07.2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

A. KOŞULLAR
 1. Genel not ortalamasına göre yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır.
 2. Yatay geçişler, her akademik yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde yapılır.
 3. Lisans programlarının hazırlık sınıfına, birinci sınıfın birinci ve ikinci dönemleri ile bölümlerin son iki dönemine, meslek yüksekokullarının birinci dönem ile son dönemine yatay geçiş yapılmaz.
 4. Yatay geçiş müracaatında bulunabilmek için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu kurumda genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması şarttır. (4’lük sistemde en az 2,40 - 5’lik sistemde en az 3,00 - 6’lık sistemde en az 3,60)
 5. Yatay geçişlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından başarı sırası aranan bölümler aşağıda belirtilmiştir:
  • Tıp Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 40 bin içinde olması gereklidir
  • Hukuk Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 150 bin içinde olması gereklidir.
  • Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Programı’na yatay geçişlerde 2016 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 200 bin içinde olması gereklidir.
  • Mühendislik Fakültesi tüm bölümlerine yatay geçişlerde 2016 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 240 bin içinde olması gereklidir.
 6. KKTC dahil yurt dışındaki üniversitelerin birisinden yatay geçişlerde ilgili programın her bir sınıfına yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o sınıfın yurt dışı yatay geçiş kontenjanının yüzde 15’ini aşamaz.
 7. KKTC’DE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPABİLMELERİ İÇİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA ÖSYM TARAFINDAN MERKEZİ YERLEŞME SONUCUNA GÖRE KAYIT YAPTIRMIŞ OLMALARI GEREKLİDİR.
 8. Yurt dışında öğrenim görülen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen T.C ve KKTC uyruklu öğrenciler için tıklayınız.
 9. TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya almış öğrencilerde yukarıda belirtilen sınav koşulları aranmaz.
 10. Başkent Üniversitesi’nde lisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı bulunan (kontenjan listesinde belirtilen) ve en az %30 oranında İngilizce eğitim verilen programlar ile tamamen İngilizce eğitim verilen programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için üniversitece düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmektedir.
 11. Üniversitemizce ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngilizce sınavları ve alınması gereken asgari puanlara ilişkin bilgiler için tıklayınız.

 12. Ön lisans ve lisans programlarında Yatay Geçiş yapacak olan öğrenciler için; öğrencinin üniversiteye kayıt olduğu yıldaki ÖSYS sonucunda oluşan ilgili yerleştirme puanının aynı yıl geçmek istediği burslu bölümün taban puanına eşit ya da yüksek olması durumunda ÖSYS Kılavuzunda belirtilen burs oranında burslu olarak eğitim görürler
 13. Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ile terör suçu nedeniyle disiplin cezası almış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
 14. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.
 15. Başvurular Başkent Üniversitesi ilgili akademik birim yönetim kurulları tarafından kabul edilerek ilanen duyurulmuş olan kontenjanlar dahilinde değerlendirilir.


B. GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru Formu
 2. Öğrenci belgesi ( Üniversiteden son bir ay içinde alınmış onaylı ve mühürlü)
 3. Not dökümü (transcript): onaylı ve mühürlü olması zorunludur
 4. Bulgaristan'daki Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için duyuruyu görmek için tıklayınız

 5. Öğrencilerin not dökümlerinde yer alan derslerin ders tanımları (Onaylı)
 6. ÖSYS Kazandı ve LYS/YGS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı
 7. Varsa TOEFL,CPE,CAE,PTE,KPDS,ÜDS,YDS sınavlarının sonuçlarını gösteren belgenin aslı.
 8. Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin, yurtdışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaportun aslı ile birlikte fotokopisi veya emniyet müdürlüklerinden alınmış ülkeye giriş-çıkışları gösteren belge.
 9. Yurtdışı liselerden mezun olan adayların Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi.
 10. Başvuru Ücreti: 200 TL. (%8 KDV dahil)

Başvuru Ücreti: Tüm DENİZBANK A.Ş. Şubelerinden yatırılabilir(Kampüsümüzde DENİZBANK A.Ş. Şubesi bulunmaktadır).

IBAN NO (TL): TR65 0013 4000 0007 9691 0000 13

* BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK BAŞVURULAR KAZAN MYO ÖĞRENCİ İŞLERİNDE,
*BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK BAŞVURULAR ADANA SHMYO ÖĞRENCİ İŞLERİNDE,
*BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KONYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK BAŞVURULAR KONYA SHMYO ÖĞRENCİ İŞLERİNDE,
YAPILACAKTIR!

- Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adrese şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir!
- Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır.
- Yatay geçiş hakkı kazananılamaması halinde başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.

YILLARA GÖRE BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI


Yayın tarihi: 03.07.2017