Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Koşulları (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre)

Başkent Üniversitesi'ne Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları 21.01.2019 - 25.01.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

A. KOŞULLAR

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde Yükseköğretim Kurulu Kararları da göz önüne alınarak;

1)Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yurdumuzda ve KKTC’deki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilecek, yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklardır),

NOT: YÖK kararı uyarınca KKTC'de öğrenim gören öğrenciler bahar yarıyılı için başvuru yapamayacaklardır.

2)Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının müracaat etmek istediği başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gereklidir,

3) Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabilecekler, ancak sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamayacaktır,

4) Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla önlisans veya lisans programlarına yatay geçiş için müracaat edebileceklerdir (önlisanstan lisansa veya lisanstan önlisansa),

5) ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları ilk yarıyılda başvuru yapamayacaklardır. (Adayların, Üniversitesinde hazırlık veya bölümünde bir dönem okumuş olması gerekmektedir.)

6)

   a) Hazırlık sınıfında iki yıl başarısız olup ilişik kesilme durumuna gelen öğrenciler tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacakları için; öğretim dili Türkçe programlara başvuru yapabileceklerdir. Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlara başvuran öğrencinin, yabancı dil muafiyeti için aranan TOEFL, CAE, CPE, PTE, KPDS,ÜDS,YDS,YÖKDİL,e-YDS belgelerine(Tıklayınız) sahip olması veya Üniversitemizin yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavından başarılı olması gerekmektedir. Başarısız olan öğrencilerin yatay geçiş başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

   b) Daha önce iki yıldan az hazırlık eğitimi almış olan öğrencilerin kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçiş yaparak hazırlık sınıfından eğitimlerine başlamaları halinde; Üniversitemizde alacakları hazırlık eğitimi süresi daha önceki yükseköğretim kurumunda almış oldukları hazırlık eğitim süresine eklenecek ve iki yıl (dört yarıyıl) sonunda hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle ilişik kesme işlemi uygulanacaktır.

7)Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişlerde öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekli olup, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlayamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları zorunludur. İkinci ve daha üst sınıflarda İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamayan öğrencilerin yatay geçiş talepleri kabul edilmeyecektir.

8)DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapabileceği ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ile ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağı,

9)Yükseköğretim Kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapabileceğine, M.T.O.K programlarında okuyan öğrencilerin ise yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceğine,

10)Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabileceklerine, bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu önceliklerin dikkate alınmasına, ayrıca sınavsız geçiş ile yerleşen adayların ÖSYS puanları ile de şartları sağlamaları halinde başvuru yapabileceklerine,

11) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına yatay geçiş yolu ile gelecek olan öğrencilerden kayıt sırasında ÖSYS Kılavuzunda da belirtilmiş olan “. Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir” koşulunu yerine getirme şartı aranır.

12) Ön lisans ve lisans programlarında Yatay Geçiş yapacak olan öğrenciler için; öğrencinin üniversiteye kayıt olduğu yıldaki ÖSYS sonucunda oluşan ilgili yerleştirme puanının aynı yıl geçmek istediği burslu bölümün taban puanına eşit ya da yüksek olması durumunda ÖSYS Kılavuzunda belirtilen burs oranında burslu olarak eğitim görürler.

13) Başvurusunu tamamlayan adaylar daha sonra tercih değişikliği yapamayacaktır.

14)Yatay geçişle iki bölüme başvuru yapan adaylar “ Bir bölüme kesin kayıt yaptırmış ise başvurduğu diğer bölüm ile ilgili olan haklarından feragat etmiş sayılır.”

Terör suçu nedeniyle disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamamazlar.B.GEREKLİ BELGELER

Başvuru Formu

Yerleştirme yılı 2010 ve sonrası olanlar tıklayınız

OBP, DGS ve yerleştirme yılı 2009 ve öncesi olanlar tıklayınız

2. Öğrenci belgesi ( Üniversiteden son bir ay içinde alınmış onaylı belge)
3. Not dökümü (transcript): Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren orijinal resmi belge (onaylı ve mühürlü) (Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler hariç)
4. Öğrencilerin not dökümlerinde yer alan derslerin onaylı ders tanımları
5. ÖSYS Kazandı ve LYS/YKS/DGS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı
6. Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin kaç yıl(yarıyıl) hazırlık okuduklarına dair onaylı ve mühürlü belge.
7. Varsa TOEFL, CAE,CPE,PTE,KPDS,ÜDS,YDS,YÖKDİL,e-YDS sınavlarının sonuçlarını gösteren belgenin aslı.
8. Üniversitenizden daha önce Merkezi Yerleştirme Puanınıza göre yatay geçiş yapmadığınıza dair alacağınız belge.
9. Başvuru Ücreti: 200 TL. (%8 KDV dahil)
10. Başvuru Ücreti: Tüm DENİZBANK A.Ş. Şubelerinden yatırılabilir(Kampüsümüzde DENİZBANK A.Ş. Şubesi bulunmaktadır). -IBAN NO (TL): TR65 0013 4000 0007 9691 0000 13
a) Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adrese şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır. Aynı yarıyıl için en fazla iki ayrı programa başvuru yapılabilecektir. İki bölüme müracaat edecek olan adaylar her bölüm için ayrı evrak getireceklerdir.

* BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK BAŞVURULAR KAZAN MYO ÖĞRENCİ İŞLERİNDE,
*BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK BAŞVURULAR ADANA SHMYO ÖĞRENCİ İŞLERİNDE,
*BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KONYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK BAŞVURULAR KONYA SHMYO ÖĞRENCİ İŞLERİNDE,
YAPILACAKTIR!


- Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adrese şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir!
- Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır.
- Yatay geçiş hakkı kazananılamaması halinde başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.


YILLARA GÖRE BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Güncelleme Tarihi: 12.12.2018