Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


2016-2017 AKADEMİK YILI
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ

A. BAŞVURU KOŞULLARI
1. Diş Hekimliği Doktora Programları dışındaki yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan Denklik Belgesi istenilmeyecektir. Bu adayların ibraz ettikleri diploma ve transkripte göre mezun oldukları yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığı, almış oldukları lisans veya yüksek lisans eğitiminin başvurdukları program için uygun olup olmadığı konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından görüş alınacaktır. Söz konusu görüşte yeterli bulunduğu belirtilen adayların başvuruları kabul edilecektir.
Diş hekimliği doktora programına başvuran adayların ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları Denklik Belgesini lisans diplomaları ile birlikte vermeleri gerekmektedir.

2. Lisansüstü eğitime başvuracak adayların Akademik Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) veya Graduate Record Examination (GRE) ya da Graduate Management Aptitude Test (GMAT) sınavlarından enstitü kurulu tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmak gerekir.

3. Ana dili İngilizce olmayan adayların, KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS, CPE, FCE (ESOL) sınavlarının herhangi birinden, ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenen en düşük puanları almış olmaları gereklidir. Bu sınavlardan birinden istenilen düzeyde İngilizce bilgisine sahip olunduğunun belgelenmesi halinde adaylar doğrudan mülakata alınacaktır.

Not: TOEFL ve IELTS sınav sonuçları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin 14.02.2014 tarihli aşağıdaki Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri kullanılacaktır. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30814109/EsdegerlikTablosu.pdf/

Üniversiteye basvuran yabancı ogrencilerin Türkçe düzeyini belirlemek üzere BÜTEM-Baskent Üniversitesi Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Türkçe Yeterlik Sınavı yapılır. Öğrencinin Türkçe düzeyi yeterli seviyede ise (C1-C2) önlisans, lisans, lisansüstü eğitimine direkt başlayabilir. Türkçe düzeyi yeterli seviyede değilse seviyesine uygun kurlardan başlar. ( A1 A2 B1 B2 ) BÜTEM de Türkçe eğitimini tamamladıktan sonra eğitimlerine başlayabilir

4. a. Türkiye Cumhuriyeti (T.C) uyruklu olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlar, uyruğundan birisi T.C veya KKTC olan çift uyruklular,
b. 2011 yılından itibaren çift uyruklu iken T.C veya KKTC vatandaşlığından çıkarılanlardan lisans/yüksek lisans öğrenimlerini Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
c. T.C uyruklu olup lisans/yüksek lisans öğrenimlerini KKTC’de tamamlayanlar,

5. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlar, Başkent Üniversitesi lisansüstü yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları için başvuramaz.

6. Adayların, üniversiteye kabul edildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olduklarına ilişkin ya da Türk soyundan geldiklerine ilişkin belge getirmeleri kabul esnasındaki statülerini değiştirmez. Öğrenciler mezun oluncaya kadar her bakımdan Yabancı Uyruklu işlemi göreceklerdir

B.GEREKLİ BELGELER
1. Başvuru Formunu(Application form) doldurmak için tıklayınız
2. Sınav Sonucu: Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunun (GRE, GMAT, ALES) aslı veya onaylı örneği.
3. Diploma aslı veya onaylı örneği ve Türkçe veya İngilizce tercümesi (Diş hekimliği doktora programına başvuran adaylar için YÖK Başkanlığından alınacak Denklik Belgesi)
4. Not Dökümü (transkript) : aslı veya onaylı örneği ve Türkçe veya İngilizce tercümesi.
5. Yabancı dil belgesi aslı ya da noter onaylı örneği
6. Türkçe yeterlik belgesi aslı veya noter onaylı örneği
7. İki adet referans mektubu: Mezun olduğu okuldan alacağı kapalı zarfta, imzalı ve imza üstü bantlanmış olarak verilecek referans mektubu. (Doktoraya başvuran adayların Referans mektuplarından birisinin adayın Yüksek Lisans danışmanından gelmesi gerekir).
8. Pasaport Fotokopisi: Türkçe veya İngilizce tercüme edilmiş onaylı örneği.
9. Adayın özgeçmişi (Kimlik ve öğrenim bilgilerinin yanı sıra çalışılan işler, unvan ve görevler; yapılan yayın, araştırma vb. ile alınan ödül ve burslar; İngilizce veya Türkçe ) Özgeçmiş Formu
10. İki (2) Adet Fotoğraf: Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş önden görüntülü, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde baş ve boyun açık, sakalsız ve 4.5x6 cm. boyutlarında olmalıdır. Fotokopi kabul edilmez.
11. Başvuru Ücreti Dekontu: Başvuru için 200 TL (% 8 KDV dahil) başvuru ücretini, DENİZBANK A.Ş. Bahçelievler Şubesi veya DENİZBANK A.Ş. Başkent Üniversitesi Şubesi’ne (Bağlıca Kampusu) 3010-796910-361 numaralı hesaba yatırdığını gösteren makbuz.

C. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
Adayların başvuru formlarını internetten doldurduktan sonra, bütün belgelerini tamamlamış olarak ilgili Enstitülere son başvuru tarihine kadar bizzat başvurmaları gerekmektedir, eksik belge ve posta ile başvuru kabul edilmez.

Kontenjanları görmek için tıklayınız

Akademik takvimi görmek için tıklayınız

Enstitü Adı Web Sayfası E-posta
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü http://abu.baskent.edu.tr/ abu@baskent.edu.tr
Eğitim Bilimleri Enstitüsü http://egbilens.baskent.edu.tr/ egbilens@baskent.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü http://fbe.baskent.edu.tr/ fbes@baskent.edu.tr
Sağlık Bilimleri Enstitüsü http://sabe.baskent.edu.tr/sbenst@baskent.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü http://sbe.baskent.edu.tr/sbe@baskent.edu.tr

D. DEĞERLENDİRME
Adayların başvuruları, ilgili birim yönetim kurulları tarafından değerlendirilir. Adayların yerleştirilmesi tamamen Üniversitesi’nin yetkisindedir. Başkent Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

Üniversiteye kabul edilen adaylar, bir yılık zorunlu sağlık sigortası yaptırmak ve eğitim süresi boyunca Üniversiteye ödeyecekleri eğitim-öğretim ücreti dışında Türkiye’de yaşamlarını sürdürecek maddi güvencelerinin bulunduğunu kanıtlamak durumundadır.

Kayıt hakkı kazanan adaylar her akademik yıl başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde eğitim-öğretim ücretlerini yatırıp sağlık sigortalarını yenilemek zorundadırlar. Aksi takdirde öğrenci kayıtları askıya alınır.

Başkent Üniversitesi Enstitülerine kesin kayıt yaptıran öğrenciler için lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler, Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

F. ÖĞRENİM ÜCRETİ

2016-2017 akademik yılı öğrenim ücretlerini görmek için tıklayınız