BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Duyurular
7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA

7417 SAYILI AF KANUNU

 

05 Temmuz 2022 Tarih ve 31887 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı kanuna göre;

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteği ile ilişiği kesilenler dahîl, ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar 4 ay içinde başvurmaları halinde 2022-2023 akademik yılında öğrenimlerine devam hakkı elde edebileceklerdir.

Öğrenim hakkı elde edemeyecek olan öğrenciler 7417 sayılı kanunda belirtilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu tarafından af kanununa dair usul ve esaslar belirlenecek olup sonraki tarihlerde ilan edilecektir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf

 

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ