BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Azami Süre Uygulama Esasları
  • 2547 sayılı YÖK Kanunu’nu 44/c bendi gereğince azami süresini dolduran öğrencilere (2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilmiş olanlar dahil) 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararını bildiren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 4.10.2021 tarih ve 73154 sayılı yazısı gereğince daha önce almadıkları dersler (uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek) için de ek sınav hakkı tanınmıştır. Yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 15.10.2021 tarih ve 76443 sayılı yazısıyla anılan sınavların son başvuru tarihi 31.01.2022 mesai bitimi olarak belirlenmiştir.

    İlgili yazı için tıklayınız.

 

  • Azami Süre Uygulama Esaslarını incelemek için tıklayınız.