BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Tek Ders Sınavı

Azami sürelerini doldurmamış olan ve Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve sınav Yönetmeliği'nin 30. Maddesinde belirtilen diploma verilme koşullarından herhangi birini yerine getirilmesini sağlayabilecek yanlızca bir dersten tek ders sınavına girebilirler. Ancak, hiç alınmamış veya F2 notu alınmış dersler, tasarı, stüdyo laboratuvar, staj, uygulama, proje bitirme tezi için tek ders sınavı hakkı verilmez.


Tek ders sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek ders sınavları için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek ücret ödenir.

Sınav Ücretleri