BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Duyurular
Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş İşlemleri

Başkent Üniversitesi'ne Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Dönemi: 2019-2020 Akademik Yılı - Bahar Yarıyılı

Başvuru Tarihleri: 20 Ocak 2020 - 24 Ocak 2020

(Bahar yarıyılında sadece Önlisans programlarına başvuru yapılabilmektedir.)

 

 

A.KOŞULLAR

1. Genel not ortalamasına göre yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır.

2. Yatay geçişler, her akademik yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde yapılır.

3. Lisans programlarının hazırlık sınıfına, birinci sınıfın birinci ve ikinci dönemleri ile bölümlerin son iki dönemine, meslek yüksekokullarının birinci dönem ile son dönemine yatay geçiş yapılmaz.

4. Yatay geçiş müracaatında bulunabilmek için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu kurumda genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması şarttır. (4’lük sistemde en az 2,40 - 5’lik sistemde en az 3,00 - 6’lık sistemde en az 3,60).

Tıp Fakültesine yatay geçişte dikkate alınan ek kriterler aşağıda yer almaktadır:

 • Öğrencinin en az 1 akademik yıl başka bir tıp fakültesinde öğrenim görmüş olması
 • Tamamen yabancı dil ile eğitim yapan programlara başvuruların tamamen yabancı dil ile eğitim yapan programlardan olması (2019-2020 Eğitim öğretim yılı itibariyle)
 • Kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlara başvuruların tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlardan olması
 • Daha önce kurumlararası yatay geçiş yapmamış olması
 • Öğrenim gördüğü kurumda dönem kaybetmemiş olması
 • Öğrenim gördüğü kurumda disiplin cezası almadığını belgelenmesi
 • Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerde almış olduğu tüm mesleki derslerden başarılı ve öğrenim gördüğü kurumda elde ettiği genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.80 (2.80 / 4.00) veya 100 üzerinden 72,00 (72,00/100) olması
 • T.C. vatandaşı olan öğrencilerden , başvuranlar arasında yapılacak sıralamada genel not ortalamasının eşit olması durumunda LYS/YKS sıralaması dikkate alınır.

Diş Hekimliği Fakültesine yatay geçişte dikkate alınan ek kriterler aşağıda yer almaktadır:

 • Öğrencinin en az 1 akademik yıl başka bir diş hekimliği fakültesinde öğrenim görmüş olması
 • Tamamen yabancı dil ile eğitim yapan programlara başvuruların tamamen yabancı dil ile eğitim yapan programlardan olması
 • Kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlara başvuruların tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlardan olması
 • Daha önce kurumlararası yatay geçiş yapmamış olması
 • Öğrenim gördüğü kurumda dönem kaybetmemiş olması
 • Öğrenim gördüğü kurumda disiplin cezası almadığını belgelenmesi
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirdiği dönemlerde aldığı tüm servis dışı derslerden başarılı olması ve geçme notunun en az 3.0/4.0 veya 76.66/100 olması
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirdiği dönemlerde elde ettiği genel not ortalamasının en az 3.0/4.0 veya 76.66/100 olması

5. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

6. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 

YATAY GEÇİŞLERDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN BAŞARI SIRASI ARANAN BÖLÜMLER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

 • Tıp Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 40 bin içinde olması gereklidir. (2018 ve 2019 YKS için 50 Bin) gereklidir.
 • Hukuk Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 150 bin içinde olması gereklidir. (2018 ve 2019 YKS için 190 Bin) gereklidir.
 • Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Programı’na yatay geçişlerde 2016 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 200 bin içinde olması gereklidir. (2018 ve 2019 YKS için 250 Bin) gereklidir.
 • Mühendislik Fakültesi tüm bölümlerine yatay geçişlerde 2016 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 240 bin içinde olması gereklidir. (2018 ve 2019 YKS için 300 Bin) gereklidir.
 • Eğitim Fakültesi tüm bölümlerine yatay geçişlerde 2017 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 240 bin içinde olması gerekir. (2018 ve 2019 YKS için 300 Bin) gerekir.

 

7. KKTC dahil yurt dışındaki üniversitelerin birisinden yatay geçişlerde ilgili programın her bir sınıfına yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o sınıfın yurt dışı yatay geçiş kontenjanının yüzde 15’ini aşamaz.

8. KKKTC’DE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPABİLMELERİ İÇİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA ÖSYM TARAFINDAN MERKEZİ YERLEŞME SONUCUNA GÖRE KAYIT YAPTIRMIŞ OLMALARI GEREKLİDİR.

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN YURT DIŞINDA VE KKTC'DE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOŞULU SAĞLAMALARI GEREKMEKTEDİR:
BAŞARI SIRASI ARANMAYAN PROGRAMLAR İÇİN ÖĞRENCİNİN MERKEZİ SINAVA GİRDİĞİ YIL İTİBARIYLA GEÇMEK İSTEDİĞİ DİPLOMA PROGRAMI İÇİN GEÇERLİ OLAN PUAN TÜRÜNDE ALDIĞI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANININ GEÇMEK İSTEDİĞİ DİPLOMA PROGRAMINA EŞDEĞER YURT İÇİNDEKİ DİĞER ÜNİVERSİTELERİN DİPLOMA PROGRAMLARININ EN DÜŞÜK TABAN PUANINA EŞİT VEYA YÜKSEK OLMASI GEREKMEKTEDİR.

9. Yurt dışında öğrenim görülen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen T.C ve KKTC uyruklu öğrenciler için;

2019 öncesi için tıklayınız.

2019 için tıklayınız.

10. TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya almış öğrencilerde yukarıda belirtilen sınav koşulları aranmaz.

11. Başkent Üniversitesi’nde lisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı bulunan (kontenjan listesinde belirtilen) ve en az %30 oranında İngilizce eğitim verilen programlar ile tamamen İngilizce eğitim verilen programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için üniversitece düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmektedir. - Üniversitemizce ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngilizce sınavları ve alınması gereken asgari puanlara ilişkin bilgiler için Tıklayınız.

12. Ön lisans ve lisans programlarında Yatay Geçiş yapacak olan öğrenciler için; öğrencinin üniversiteye kayıt olduğu yıldaki ÖSYS sonucunda oluşan ilgili yerleştirme puanının aynı yıl geçmek istediği burslu bölümün taban puanına eşit ya da yüksek olması durumunda ÖSYS Kılavuzunda belirtilen burs oranında burslu olarak eğitim görürler.

13. Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ile terör suçu nedeniyle disiplin cezası almış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

14. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

15. Başvurular Başkent Üniversitesi ilgili akademik birim yönetim kurulları tarafından kabul edilerek ilanen duyurulmuş olan kontenjanlar dahilinde değerlendirilir.

 

GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu

2. Öğrenci belgesi( Üniversiteden son bir ay içinde alınmış onaylı ve mühürlü)

3. Not dökümü (transcript): onaylı ve mühürlü olması zorunludur

4. Eğitim dilini gösterir belge(Sadece TIP FAKÜLTESİ ve DİŞ HEKİMLİĞİ için)

5. Hazırlık okuduğuna dair belge

Bulgaristan'daki Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için duyuruyu görmek için tıklayınız

6. Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversite tarafından kullanılan not baremine ilişkin belge

7. Öğrencilerin not dökümlerinde yer alan derslerin ders tanımları (Onaylı)

8. İkinci öğretim diploma programında kayıtlı öğrencilerin başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onu içinde olduğunu gösteren resmi belge

9. ÖSYS Kazandı ve LYS/YKS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı

10. Varsa TOEFL,CPE,CAE,PTE,KPDS,ÜDS,YDS,YÖKDİL,e-YDS sınavlarının sonuçlarını gösteren belgenin aslı.

11. Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin, yurtdışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaportun aslı ile birlikte fotokopisi veya emniyet müdürlüklerinden alınmış ülkeye giriş-çıkışları gösteren belge.

12. Yurtdışı liselerden mezun olan adayların Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi.

13. Başvuru Ücreti: 200 TL. (%8 KDV dahil)

Başvuru Ücreti: Tüm DENİZBANK A.Ş. Şubelerinden yatırılabilir(Kampüsümüzde DENİZBANK A.Ş. Şubesi bulunmaktadır.)

IBAN NO (TL): TR65 0013 4000 0007 9691 0000 13


 

 • Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adrese şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır.
 • Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir!
 • Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır.
 • Yatay geçiş hakkı kazananılamaması halinde başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.

 

DİKKAT

 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK BAŞVURULAR KAHRAMANKAZAN MYO ÖĞRENCİ İŞLERİNDE,
 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK BAŞVURULAR ADANA SHMYO ÖĞRENCİ İŞLERİNDE,
 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KONYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK BAŞVURULAR KONYA SHMYO ÖĞRENCİ İŞLERİNDE,
 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANADOLU OSB MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK BAŞVURULAR ANADOLU OSB ÖĞRENCİ İŞLERİNDE,
  YAPILACAKTIR.

YILLARA GÖRE BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI