BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Mezuniyet İşlemleri

İLK DEFA BELGE ALACAK ÖĞRENCİLER

Hazır olması durumunda diploma, aksi taktirde diploma yerine geçen Geçici Mezuniyet Belgesi almak isteyen öğrenciler;
İlişik kesme formu (Akademik ve idari birimlere ait imzalar tam olmalıdır) ile Öğrenci kimlik kartını Dekanlığımız bankosuna teslim edeceklerdir.

Not: Öğrenci Kimlik kartını kaybeden öğrencilerimizin Geçici Mezuniyet Belgesi/Diploma alabilmeleri için kayıp kimlik kartı dilekçesini doldurup Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNİ ALMIŞ, DİPLOMASINI ALACAK ÖĞRENCİLER

Geçici Mezuniyet Belgesini alan öğrenciler almış oldukları bu belgenin aslı ile birlikte Öğrenci Dekanlığına başvurmaları halinde diplomalarını teslim alabileceklerdir.

Not: Öğrenci Kimlik kartını kaybeden öğrencilerimizin Geçici Mezuniyet Belgesi/Diploma alabilmeleri için kayıp kimlik kartı dilekçesini doldurup Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.