BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Duyurular
2020 - 2021 Akademik Yılı - Bahar Yarıyılı Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş İşlemleri

Başkent Üniversitesi'ne Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Dönemi: 2020-2021 Akademik Yılı - Bahar Yarıyılı

Başvuru Tarihleri: 20 Ocak 2021 - 25 Ocak 2021

Not: Bahar Yarıyılında sadece Önlisans programlarına başvuru yapılabilmektedir.

2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI İÇİN YURT İÇİ VE KKTC’DEN GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

 

YILLARA GÖRE BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI