BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş

Başvuru veya kayıt tarihleri için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ana sayfamızdaki duyurularımızı takip edebilirsiniz.

 

Başkent Üniversitesi'ne Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

 

KOŞULLAR

 

YILLARA GÖRE BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI