BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Duyuru

Cumhurbaşkanlığının 30 Ağustos 2020 tarih ve 31229 sayılı kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranının Tespitine ilişkin düzenleme gereği KDV oranının %8’den %1’e indirilmesine ilişkin hazırlanacak olan “Uygulama Tebliği” esaslarına göre mahsup veya iade işlemlerinin yapılacağını bilgilerinize sunulur.

REKTÖRLÜK