BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Duyurular
AZAMİ SÜRESİ SONA EREN ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENCİLERİ

  • 2547 sayılı YÖK Kanunu’nu 44/c bendi gereğince azami süresini dolduran öğrencilere (2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilmiş olanlar dahil) 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararını bildiren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 4.10.2021 tarih ve 73154 sayılı yazısı gereğince daha önce almadıkları dersler (uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek) için de ek sınav hakkı tanınmıştır. 

İlgili yazı için tıklayınız.