BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Kayıp İşlemleri

KAYIP BELGE İŞLEMLERİ

DİPLOMA

Açıklamalar:

  • Diplomanın kaybedilmesi durumunda diplomanın üzerine kaçıncı kez hazırlandığının bilgisi yer alır.
  • Kayıp edilen diploma aslına uygun olarak hazırlanır. Mezuniyet tarihindeki Ad Soyad, Bölüm Adı vb. bilgiler belirtilir.
  • Kayıp diploma için ilgili gerekli başvuruyu yaptıktan sonra en fazla 10 iş günü sonra verilir.(Sağlık Bakanlığı'na gönderilen diplomalar hariç!)
  • Kayıp diploma hazırlandıktan sonra, diploma sahibinin kendisine veya noter vekaleti vereceği kişiye teslim edilir.
  • Diplomalar düzenlendikleri tarihe aittirler ve diğiştirilemezler. Bu sebeple mezuniyetinizden sonra oluşan özlük bilgileri değişiklikleri diploma üzerinde gösterilmeyecektir.

Yapılacak İşlemler:

Kayıp diploma istek formu doldurulduktan ve gerekli belgeler eklendikten sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim edilecektir.

Gerekli Belgeler :

 

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ

Açıklamalar:

  • Geçici Mezuniyet Belgesinin kaybedilmesi durumunda belgenin üzerine kaçıncı kez hazırlandığının bilgisi yer alır.
  • Kayıp edilen belge aslına uygun olarak hazırlanır. Mezuniyet tarihindeki Ad Soyad, Bölüm Adı vb. bilgiler belirtilir.
  • Kayıp belge için ilgili gerekli başvuruyu yaptıktan sonra en fazla 10 iş günü sonra verilir.
  • Kayıp belge hazırlandıktan sonra, belge sahibinin kendisine veya noter vekaleti vereceği kişiye teslim edilir.

Yapılacak İşlemler:

Kayıp Geçici Mezuniyet istek formu doldurulduktan ve gerekli belgeler eklendikten sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim edilecektir.

Gerekli Belgeler :

 

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI

Yapılacak İşlemler:

Gerekli belgeler sağlandıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 'na teslim edilecektir.

Gerekli Belgeler :