BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Diploma Eki

Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından, ülke dışından alınan diploma ve derecelerin tanınmasında ilgili kurum ve kuruluşlara yardımcı olacağı düşüncesiyle Diploma Eki (Diploma Supplement) modeli geliştirilmiştir.

Diploma Ekine (DS) ihtiyaç duyulmasının nedeni, değişen dünya koşullarına bağlı olarak ülkelerin sürekli olarak eğitim yapılarını hızlı ekonomik, politik ve teknolojik değişimlerin etkileriyle yenilemek zorunda olmalarıdır. Ülkelerarası dolaşımın artmasıyla bireylerin diplomalarının eşit bir biçimde tanınması gereği doğmuştur. DS çalışmaları kapsamında standartlaştırılan diploma belgesi bu gereği yerine getirmektedir. 

DS, uluslararası 'şeffaflığı' geliştirmeyi, akademik ve mesleki anlamda tanınmayı kolaylaştırmayı amaçlayan, yükseköğretim diplomasına eklenen bir belgedir. Bu sayede bireylerin tamamladığı çalışmalarının düzeyi, bağlamı, içeriği ve statüsü hakkında uluslararası bir tanınma sağlamaktadır.

İçeriği
Diplomada adı geçen kişinin başarıyla tamamladığı çalışmaların yapısı, düzeyi, içeriği ve statüsü ile ilgili ayrıntılı bilgiyi sunmak amacı ile tasarlanan bu belge, 

 • Alınan derece ile ilgili bilgiler,
 • Derecenin düzeyi,
 • İçeriği ve kullanım alanları,
 • Ulusal eğitim sistemi,
 • Üniversitemizin eğitim ve değerlendirme sistemi ile ilgili bilgileri içermektedir.

Diploma Eki'nin Öğrencilere Katkısı

 • Yurtdışındaki benzerleriyle karşılaştırılabilir bir belgedir.
 • Akademik dersler ve çalışma süresi boyunca kazanılan yeterlikler hakkında eksiksiz bir tanımlama sağlar.
 • Nesnellik, başarılar ve yeterlikler hakkında eşitleyici bilgi verir.
 • Yurtdışında iş olanakları ya da diğer çalışmalara daha kolay ulaşım sağlar.

Diploma Eki'nin Yükseköğretim Kurumlarına Katkısı

 • Akademik ve profesyonel tanınmayı kolaylaştırır.
 • Şeffaflığı artırır.
 • Bütün Avrupa'da kabul gören ortak bir çerçevede diploma verme olanağını sağlar.
 • Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde iş bulma olanaklarını artırır.

Diploma eki almak isteyen, 2006 yılından itibaren mezun olmuş, öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurarak Başvuru Formu'nu doldurmaları gerekmektedir.

Öğrenci Belge İstek Formu

 

İngilizce olarak hazırlanan Diploma Eki bütün Başkent Üniversitesi öğrencilerine mezuniyetlerinde ücretsiz olarak verilir.